Přejít k hlavnímu obsahu

Ceny zemního plynu pro domácnosti a firmy

Přehled cen distribuce plynu

Cenová rozhodnutí

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2018

Tímto rozhodnutím se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

PDF (558 kB)

Aktuálně platná cenová rozhodnutí naleznete na internetových stránkách ERÚ