Přejít k hlavnímu obsahu

Distribuce zemního plynu - 2. část

Distribuční soustava zemního plynu

V předchozím příspěvku jsme vás seznámili s distribucí zemního plynu od těžby až k dodávce do distribuční soustavy E.ON Distribuce. V tomto pokračování se budeme podrobněji věnovat tomu, jak doputuje zemní plyn touto soustavou až k vám, k jednotlivým odběratelům.

 

Distribuční soustava zemního plynu

1. Vnitrostátní přeprava

Výhradním provozovatelem přepravní soustavy v České republice je společnost NET4GAS. Do této přepravní soustavy může plyn vstupovat na hraničních předávacích místech z okolních států. Mezi nejznámější patří Lanžhot, Hora sv. Kateřiny či Brandov. Pomocí této přepravní soustavy je plyn nejen přepravován z jednoho konce naší republiky na druhý, ale také se plyn dopravuje pomocí ocelových plynovodů do distribučních systémů soustavy pro regionální distributory s platnou licencí, mezi které patří E.ON Distribuce (ECD).

Přepravní soustava je tvořena plynovody, předávacími stanicemi, kompresními stanicemi, regulačními stanicemi, podzemními zásobníky plynu a dále zařízeními upravujícími a čistícími plyn. O mnohých těchto zařízeních jsme se zmínili v předchozím příspěvku, nyní se zaměříme na předávací stanice.

2. Předávací stanice

Předávací stanice plynu jsou v zásadě velkokapacitní regulační stanice, které regulují velmi vysoký tlak (6,1 MPa) na vysoký tlak (2,3 MPa).
V distribuční soustavě ECD jsou začleněny čtyři předávací stanice, kterými k nám přichází plyn z přepravní soustavy firmy NET4GAS.

1. PS Dub u Tábora kapacita max. 200 000 m3/h
2. PS Lodhéřov kapacita max. 200 000 m3/h
3. PS Žíšov kapacita max. 50 000 m3/h
4. PS Zvěrkovice kapacita max. 29 500 m3/h

3. Odorizace plynu

Plyn, který k nám vstupuje z plynovodu firmy NET4GAS, je bez zápachu, proto jej musíme na předávacích stanicích odorizovat, tj. přidávají se do něj sloučeniny síry (merkaptany, sulfidy), které silně zapáchají, a to proto, aby byl případný únik plynu cítit a předešlo se požáru, výbuchu či zadušení. Naše firma provádí každý rok na podzim tzv. nárazovou odorizaci, je to cílené jednorázové zvýšení koncentrace odorantu v plynu s cílem ověření technického stavu rozvodného a odběrného zařízení před zimním obdobím.

4. Vysokotlaké plynovody

Po snížení tlaku v předávací stanici vstupuje plyn do distribuční sítě ECD, viz obrázek, která je tvořena z vysokotlakých ocelových plynovodů. Zásobovací oblastí ECD je celý Jihočeský kraj a okres Pelhřimov.

5. Vysokotlaké regulační stanice

Vysokotlaká regulační stanice slouží ke snižování (regulaci) tlaku do soustavy středotlakých plynovodů (obecně nazývané místní sítě) podle požadavků a technických možností odběratelů. Většinou se tato regulační stanice nachází na okraji každého města a obce a do centra těchto míst je veden pouze plynovod středotlaký a případně nízkotlaký.

6. Místní sítě

Místní sítě nebo přesně řečeno středotlaké a nízkotlaké plynovody tvoří soustavu plynovodů a přípojek napojených na jednu regulační stanici. Ve větších městech na soustavu více vzájemně propojených regulačních stanic.

Materiály pro potrubí používané pro plynovody místních sítích se používají buď ocelové a nebo plastové (vysokohustotní polyetylen). Protože u ocelových plynovodů je problémem jejich koroze, postupně se tyto plynovody nahrazují novými plynovody z novějších a kvalitnějších plastových materiálů, které mají díky svým vlastnostem delší životnost.

7. Hlavní uzávěr plynu – HUP

Plynovodní přípojka je zařízení začínající odbočením z plynovodu a ukončené před hlavním uzávěrem plynu na hranici pozemku. Slouží k připojení odběrného plynového zařízení (OPZ) přes plynoměr k distribuční soustavě. Dělícím místem mezi veřejnou částí přípojky distributora a odběrného plynového zařízení zákazníka je hlavní uzávěr plynu.

8. Regulátor

Regulátor se používá v případě, kdy je zákazník napojený na středotlaký plynovod
(cca 100 – 400 kPa) a jeho plynové spotřebiče pracují na nízkotlaku (převážně v domácnosti na 2,1 kPa). Poté je nutné namontovat regulátor tlaku plynu, který provede potřebné snížení tlaku do OPZ.

Na obrázku je běžně dostupný a používaný regulátor pro plynofikaci rodinných domků či bytových domů. Je to dvoustupňový, přímočinný, pružinou řízený regulátor. Tyto regulátory jsou standardně dodávány se vstupním sítkem a s integrovaným pojistným ventilem a dále s uzavíracím členem pro uzavření regulátoru při překročení průtoku či při ztrátě tlaku ve výstupním potrubí.

9. Plynoměr

Plynoměr je měřicí přístroj, který měří a současně zaznamenává objem protékajícího plynu při určitých provozních podmínkách.

Jako základní členění plynoměrů slouží použité metody měření, které jsou v zásadě dvě, a to objemová metoda a rychlostní metoda. Objemová metoda je založena na definici průtoku jako objemového popř. hmotnostního množství tekutiny proteklé za jednotku času. Rychlostní metoda měření průtoku vychází z definice průtoku jako součinu střední rychlosti proudění a průtočného průřezu. K měření průtoku plynu se v domácnostech nebo v průmyslu nejčastěji používají tři typy plynoměrů:

a) rotační pístové plynoměry

b) turbínové plynoměry

c) membránové plynoměry

Membránový plynoměr

Je nejčastěji používaný pro domácnosti, je objemové měřidlo, ve kterém se objem plynu měří pomocí čtyř měřicích komor s deformovatelnými stěnami. Plynoměr se skládá ze dvou skříní a každá skříň je rozdělena membránou na dvě komory. Postupné plnění a vyprazdňování komor je zajištěno pomocí šoupátkových rozvodů.

10. Zákazník

Na konci celého složitého řetězce distribuce plynu je spokojený zákazník odebírající plyn pomocí svých spotřebičů.

 

První část informací o distribuci zemního plynu si můžete přečíst v článku Zemní plyn od těžby po dálkovou přepravu

Schéma vnitrostátní přepravy tranzitního plynovodu na území České republiky
Schéma vnitrostátní přepravy tranzitního plynovodu na území České republiky
Odorizační stanice
Odorizační stanice
Distribuční síť zemního plynu E.ON Distribuce
Distribuční síť zemního plynu E.ON Distribuce
Strojní zařízení VTL RS
Strojní zařízení VTL RS
Budova regulační stanice
Budova regulační stanice
Schéma ukončení přípojky ve skříni HUP
Schéma ukončení přípojky ve skříni HUP
Skříň HUP s regulátorem a plynoměrem
Skříň HUP s regulátorem a plynoměrem
Schéma fungování membránového plynoměru
Schéma fungování membránového plynoměru