Přejít k hlavnímu obsahu

Péče o elektroměry

Na úvod můžeme připomenout, že elektroměr je majetkem distributora (orientačně na jižní třetině území naší republiky je distributorem elektřiny společnost E.ON) a elektroměrový rozváděče je v majetku zákazníků. Jelikož ale elektroměr slouží v důsledku k vyúčtování spotřebované energie, je v zájmu odběratelů se ujistit, že je elektroměr i elektroměrový rozváděč v pořádku.

Jak si hlídat elektroměr 

Elektroměr je vhodné vizuálně kontrolovat alespoň jednou za několik měsíců. V bytovém domě poznáte svůj elektroměr ve společné skříni například podle čísla bytu. Pokud není označen takto, naleznete jej podle čísla elektroměru, které je uvedeno například na faktuře za elektřinu. Případně lze také sledovat načítání spotřeby na elektroměrech, když u sebe v bytě zapnete a vypnete velké spotřebiče. Stav svého elektroměru si párkrát do roka zapište, překontrolujte, jestli skutečně načítá spotřebu a jestli nevykazuje nějakou anomálii. V pořádku není, když se elektroměr přehřívá nebo vydává zvuky. Pokud objevíte jakýkoliv zásah do elektroměru či elektroměrového rozváděče, ať už jde o porušené plomby, trčící dráty či poškozená dvířka, okénka, hned se obraťte na zákaznickou linku vaší distribuční společnosti. Ta k vám pošle technika, který vše překontroluje.

Jak umožnit odečet pracovníkům E.ON a nepustit domů podvodníky

Jak již bylo zmíněno, nacházíte-li se na jižní třetině území naší republiky, zřejmě je Vaším distributorem elektřiny společnost E.ON (bez ohledu na zvoleného dodavatele, tedy obchodníka s energií). Distributor je ten, který kromě vedení zajišťuje na svém území i měření elektřiny a jeho odečty. Pracovníci různých dodavatelů tak nejsou oprávnění provádět odečty.

Pokud máte v domě elektroměry volně přístupné, například na společné chodbě nebo v suterénu, technik si stav vašeho elektroměru odečte sám, a vy už nemusíte dělat nic. U starších staveb se však může stát, že je elektroměrový rozváděč v uzamčené vstupní hale nebo v průjezdu. To je pak nutné, aby někdo pustil pracovníka dovnitř. Po případné neúspěšné první návštěvě oznámí technik opakovaný odečet dopisem nebo lístkem, který najdete ve schránce. Výjimečně je také možné provést takzvaný samoodečet, kdy zákazník nahlásí hodnoty na zákaznické lince nebo přes webové stránky. Tato možnost je však legislativně omezena. Pokud vás tedy technik nijak nebude kontaktovat, vše proběhlo v pořádku a nemusíte si dělat starosti. 

Všichni technici, kteří vám zaklepou na dveře konkrétně naším jménem, se na vyžádání musí prokázat kartičkou, podle které si jejich totožnost můžete ověřit na naší zákaznické lince. Vedle takzvaných odečítačů, tedy pracovníků, kteří přicházejí zjistit stav elektroměru, vás může odhadem tak jednou za 12 let, navštívit pracovník, který jde vyměnit elektroměr za účelem ověření.  Ten svou návštěvu hlásí přibližně dva měsíce dopředu. Dále pak mohou přijít montéři například kvůli změně sazby, ta bývá také domluvena předem, nebo za účelem kontroly správnosti měření, případně provedených prací. Jménem energetické společnosti vás může navštívit ještě obchodní zástupce, který však vždy přichází na předem smluvenou schůzku. Také tito obchodníci u sebe mají identifikační průkaz, podle kterého si je můžete prověřit na naší zákaznické lince 800 77 33 22.

Péče o elektroměr

 

Elektroměr