Přejít k hlavnímu obsahu

Kdy mám uzavřít Smlouvu o připojení?

Smlouva o připojení se uzavírá v těchto případech:

Nové připojení

  • Chcete připojit elektřinu tam, kde ještě nikdy nebyla. Např. stavíte dům, udělali jste si v domě nový byt.
  • Chcete připojit místo, kde už v minulosti odběr elektřiny byl, ale elektroměr je demontovaný více než 4 roky. Třeba jste si koupili starý dům, dostali jste obecní byt apod.

Žádost o nové připojení podejte online.
 
Změna hodnoty hlavního jističe
Odebíráte elektřinu, ale potřebujete změnit hodnotu jističe (tzv. změna rezervovaného příkonu). Např.:

  • rekonstruujete byt a revizní technik vám doporučil jinou hodnotu jističe (např. z 3x20 A na 3x32 A)
  • změnili jste systém vytápění a stačí vám jistič nižší hodnoty (např. z 3x40 A na 3x16 A)
  • chcete přejít z jednofázového na třífázový odběr (např. z 1x25A na 3x25A) 

Požádejte o změnu rezervovaného příkonu.

Jiná změna

Odebíráte elektřinu a potřebujete změnit technické parametry. Např. potřebujete upravit charakteristiku hlavního jističe (máte vypínací charakteristiku B, která vám nestačí, a chtěli byste charakteristiku C), nebo se na místě plánuje připojení výrobny.
Smlouvu o připojení vám můžeme vystavit i z jiných důvodů, když např. požadujete měřicí zařízení vyššího typu.

Přepis (změna zákazníka)

Stěhujete se do nového bytu nebo domu, kde před vámi už někdo bydlel. Elektřina je tady už připojená. Jediné, co musíte udělat, je přepsat odběr elektřiny na vás.
Tip! Většinou za vás Smlouvu o připojení zajistí na základě plné moci váš obchodník. Rozhodně se ho tedy zeptejte.

Kdy mi namontují elektroměr?

Pokud se chcete připojit a začít odebírat elektřinu, musíte mít na konci procesu připojení dvě smlouvy.
Nejprve u nás podejte Žádost o nové připojení a uzavřete s námi Smlouvu o připojení, ve které bude popsáno i technické řešení a termín připojení.
Potom si zajistěte revizní zprávu, podle které bude uzavřena Smlouva o dodávce s Vámi vybraným dodavatelem.
Až po uzavření druhé smlouvy (Smlouvy o dodávce) vám namontujeme elektroměr (zpravidla do 5 pracovních dní, pokud budou splněny všechny podmínky ze Smlouvy o připojení).

Proč ještě nejsem připojen?

Každá Smlouva o připojení obsahuje tzv. termín připojení. Pokud není vyžadována investice a výstavba z naší strany, budete připojen téměř okamžitě po splnění podmínek, pokud je budete mít ve smlouvě stanoveny. V místech, kde elektřina nebyla nikdy zavedena, musí distributor vybudovat novou přípojku, což může trvat i několik měsíců. Nejde jenom o výstavbu, k vybudování přípojky patří i časově náročná jednání s úřady, vlastníky nemovitostí, vyřizování stavebního povolení apod.