Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace


Ombudsman E.ON

Domníváte se, že vaše reklamace či stížnost nebyla vyřešena správně?

Ombudsman váš případ znovu přezkoumá. Zaměří se zejména na to, zda bylo posouzení vaší reklamace provedeno věcně správně a v souladu s legislativou.

Standardní postup

Nejdřív, prosím, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

1.

Kontaktujte nás s Vaším problémem

V souladu s celoevropským trendem posilování práv zákazníků nyní zákazníkům společností E.ON v České republice přibývá další možnost, jak projednat sporné případy. Od 1. 8. 2010 byla ustanovena funkce ombudsmana E.ON Česká republika. Na něj se mohou zákazníci některé ze společností E.ON obracet tehdy, když se domnívají, že jejich reklamace či stížnost nebyly vyřešeny správně. Ombudsman takové případy znovu zkoumá, především to, jestli bylo v dřívějších krocích provedeno šetření v souladu s legislativou a věcně správně.

2.

Problém nebyl vyřešen? Kontaktujte oddělení řešení stížností

Přezkoumání ombudsmanem

Problém se nepodařilo vyřešit standardním postupem nebo se domníváte, že nebyl vyřešen správně? Nyní máte možnost obrátit se na ombudsmana, který celou záležitost znovu přezkoumá. Především se bude soustředit na to, zda bylo posouzení vaší reklamace provedeno věcně správně a v souladu s legislativou. Jak postupovat:

Michal Krejčí

Ombudsman E.ON Česká republika

1.

Podmínky podání

Ombudsman se zabývá podáními, která splňují tyto podmínky:

  • Věc se týká společností E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Energie, a.s. nebo E.ON Distribuce, a.s.
  • Věc prošla oběma kroky standardního procesu řešení stížností. Pokud ne, ombudsman navrhne zákazníkovi, aby se obrátil na zákaznickou podporu nebo na oddělení řešení stížností.
  • Dotyčná záležitost není či nebyla předmětem soudního sporu.
  • Předmětem podání ombudsmanovi nemůže být stížnost výrobce elektřiny.
2.

Kontaktujte ombudsmana

Na ombudsmana se můžete obrátit písemně na adrese uvedené níže, elektronickou poštou nebo faxem. Telefonický kontakt s vámi naváže ombudsman v případě potřeby sám.

Ombudsman E.ON Česká republika

F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
ombudsman@eon.cz
Fax: +420 387 862 903

V podání přesně popište celý případ. Nezapomeňte uvést své osobní údaje (jméno, příjmení, doručovací adresa, adresa a místa spotřeby) a také všechny podrobnosti, které ombudsmanovi umožní identifikovat stížnost, kvůli níž se na něj obracíte. Řešení vaší žádosti také velmi pomůže, když k podání přiložíte kopie všech podstatných dokumentů.

3.

Průběh šetření

Každé podání splňující kritéria uvedená v bodu 1) je podrobně přezkoumáno. To zahrnuje prověření všech uvedených informací, souvisejících dokumentů, údajů v našich informačních systémech a případně i zjišťování relevantních skutečností na místě. Šetření nemá odkladný účinek pro předchozí rozhodnutí a postupy vyplývající z řešení stížnosti či reklamace.

Ombudsman po přezkoumání celého případu a všech souvisejících náležitostí oznámí zákazníkovi i společnosti, které se věc týká, své rozhodnutí a navrhne jim možné řešení. Pokud je oběma stranami přijato, dojde k uzavření celé záležitosti. V případě, že zákazník není s řešením spokojen, dojde k dodatečnému přehodnocení, jehož výsledek je již konečný a není proti němu odvolání.