Přejít k hlavnímu obsahu

O společnosti E.ON Distribuce

Provozujeme a vlastníme elektrickou distribuční soustavu v jižních Čechách a na jižní Moravě a plynovou distribuční soustavu na jihu Čech a máme data o těchto distribučních soustavách.

Jsme držitelem licence na distribuci elektřiny a plynu dle energetického zákona a v těchto činnostech jsme regulováni Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Poskytujeme služby distribuční soustavy a spolupracujeme s ostatními účastníky trhu s elektřinou a plynem – zákazníky, obchodníky, výrobci, provozovateli přenosové a přepravní soustavy, operátorem trhu s elektřinou a plynem a jinými provozovateli distribučních soustav propojených s naší distribuční soustavou.

Spravujeme a rozvíjíme distribuční síť. Připojujeme odběrná místa zákazníků a nové zdroje, taky nabízíme další služby v oblasti distribuce elektřiny a plynu. Zodpovídáme za provoz distribuční soustavy, její dlouhodobý rozvoj, plánování objemů údržby sítě elektřiny a plynu, ale i za její realizaci.

Základní údaje o společnosti

Název společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo společnosti

F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Identifikační číslo (IČ)

28085400
Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ28085400
Bankovní spojení

Komerční banka, č.ú. 35-4544230267/0100

Právní forma akciová společnost
Číslo licence pro distribuci elektřiny: 120806026
Číslo licence pro distribuci plynu: 220806034
Web společnosti www.eon-distribuce.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 1772.

Struktura společnosti

Struktura společnosti
Stáhnout schéma

(JPEG, 898 kB)

Představenstvo
Zdeněk Bauer

Zdeněk Bauer

Předseda představenstva

Marián Kopčík

Marián Kopčík

Místopředseda představenstva

Pavel Čada

Pavel Čada

Člen představenstva

Dozorčí rada
Thomas König

Thomas König

Předseda dozorčí rady

Martin Záklasník

Martin Záklasník

Člen dozorčí rady

Martin Picmaus

Martin Picmaus

Člen dozorčí rady

Lorenz Josef Pronnet

Lorenz Josef Pronnet

Člen dozorčí rady

Miroslav Pelouch

Miroslav Pelouch

Člen dozorčí rady

Tomáš Bělohoubek

Tomáš Bělohoubek

Člen dozorčí rady


Další subjekty E.ON v České republice

E.ON Česká republika, s.r.o.

V rámci energetické skupiny se stará o realizaci strategických rozhodnutí a servisní služby. Celou skupinu koordinuje, aby vám mohla nabízet ty nejlepší služby na českém energetickém trhu

 

E.ON Energie, a.s.

Hlavní starostí kolegů z této části skupiny E.ON je obchodování s elektřinou i plynem napříč českým trhem.

 

E.ON Business Services Czech Republic s.r.o.

Aktuálně se zabývá hlavně IT projekty a IT službami pro celou naši skupinu. Taky zastupuje E.ON Česká republika při přebírání IT služeb od dodavatelů a má zodpovědnost za náš IT rozpočet. Sídlí v Českých Budějovicích, ale další pobočky má v Praze a v Brně.

E.ON Servisní, s.r.o.

Její zaměstnanci zajišťují údržbu, opravy a provoz distribučních soustav elektřiny i plynu. Stejně tak i manipulují na sítích vysokého a nízkého napětí v rámci výstavby a provádění některých činností dle Řádu preventivní údržby. Má na starost elektroměry a plynoměry.

 

E.ON Telco, s.r.o.

Společnost E.ON Telco zodpovídá mimo jiné za interní telekomunikační služby pro řízení distribuční soustavy. Kolegové vše dělají tak, aby zajistili připravenost na rozvoj služeb v souvislosti se SmartGrid, tj. inteligentními sítěmi. Počítají při tom i se zvýšením důležitosti témat kybernetické a informační bezpečnosti.