Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace


Poskytnutí distribuce

Domácnosti (Distribuce NN)

Pro zákazníky, kteří mají zájem uzavřít pro svá odběrná místa nacházející se na území jižních Čech nebo jižní Moravy pouze samostatnou smlouvu o distribuci elektrické energie, uvádí E.ON Distribuce, a.s. následující předlohy důležitých dokumentů.

Před uzavřením nebo změnou smlouvy o distribuci elektrické energie je potřeba písemnou formou podat následující žádost:

Formulář žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny

Formulář žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny (PDF, 53 kB)

Podává-li stávající zákazník požadavek na uzavření samostatné smlouvy o distribuci z důvodu volby jiného dodavatele elektrické energie než E.ON Energie, a.s., je nezbytné, aby v prvním případě takovéto změny předložil ještě následující dokumenty:

Formulář žádosti o připojení k distribuční soustavě

Formulář žádosti o připojení k distribuční soustavě (PDF, 160 kB)

Podat žádost o připojení online

Žádost musí být podána přímo zákazníkem. Na základě vyplněného, podepsaného a poštou doručeného formuláře, zašle E.ON Distribuce, a.s. zákazníkovi smlouvu o připojení odběrného místa k distribuční soustavě.

Na základě poštou doručených, vyplněných a podepsaných dokumentů provede E.ON Distribuce,a.s. registraci odběrného místa u operátora trhu s elektřinou, na jeho vyžádání se také vyjádří k případné přeregistraci dodavatele elektřiny, a se žadatelem uzavře následující smlouvy o distribuci elektřiny.

Smluvní dokumenty

Smlouva o distribuci elektřiny oprávněnému zákazníkovi s měřením typu C (PDF, 49 kB)

Příloha č. 1 ke Smlouvě o distribuci elektřiny MO (XLS, 43 kB)

Podmínky poskytnutí distribuce elektřiny oprávněnému zákazníkovi s měřením typu C (DOC, 71 kB)

Veškeré dokumenty jsou v souladu s vyhláškou číslo 541/2005 Sb. ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.

Adresa pro zasílání žádostí o poskytnutí distribuce elektřiny, která platí pro zákazníky s odběrnými místy na území jižních Čech i jižní Moravy:

E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

Vaše dotazy ochotně zodpoví Zákaznická linka E.ON nebo písemně info@eon.cz