Přejít k hlavnímu obsahu

Platnost nízkého tarifu (elektroměry)

Standardní nastavení časů tarifů elektroměrů typu A a B a blokování z VN na území licence E.ON Distribuce, a.s. platná od 1.1.2017

Dělení odběrů dle cenového rozhodnutí ERÚ

Podrobné dělení odběrů dle cenového rozhodnutí ERÚ

Tarif

Léto

Zima

     

Pracovní

Nepracovní Pracovní Nepracovní

Standardní odběry z hladiny VN a VVN vyjma odběrů dle odstavce 3.40.*
Cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Standardní odběry
(Maximum se měří nepřetržitě 24 hodin)

jednotarif

—  

—  

Pro odběratele z hladiny VN s akumulačním nebo přímotopným vytápěním, nebo odběrem pro závlahy anebo odběrem pro chlazení, kde podíl instalovaného příkonu … dle (3.40.)*

Akumulační vytápění

NT

00-06
22-24

00-06
22-24

00-06
22-24

00-06
22-24

VT
časy měření
maxima

06-22

06-22

06-22 06-22
Přímotopné vytápění a chlazení

NT

00-09
10-12
13-16
17-20
21-24

00-09
10-12
13-16
17-20
21-24

00-09
10-12
13-16
17-19
20-24

00-09
10-12
13-16
17-19
20-24

VT
časy měření
maxima

09-10
12-13
16-17
20-21

09-10
12-13
16-17
20-21

09-10
12-13
16-17
19-20
09-10
12-13
16-17
19-20
Závlahy

NT

00-06
10-24

00-24

00-06
10-24

00-24

VT
časy měření
maxima

06-10

06-10

* Uvedená textace platí pro Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2016, kterým se stanovuje ceny elektřiny a souvisejících služeb.

Nastavení časů tarifů elektroměrů typu B a blokování pro odběry na NN na území licence E.ON Distribuce, a.s., platné od 1.4.2017.

Dělení odběrů dle cenového rozhodnutí ERÚ

Distribuční sazby

  Tarif  

Celoročně

  Pozor, dvě možnosti spínání
pro Akum. vyt. a ohřev TUV
 

Po - Ne

Akumulační vytápění a ohřev TUV

C 25d, C 26d, D 25d, D 26d
Dělené pásmo spínání

NT
 

VT

04-08
15-19

00-04
08-15
19-24

Akumulační vytápění a ohřev TUV C 25d, C 26d, D 25d, D 26d
Souvislé pásmo spínání

NT
 

VT

00-06
22-24

06-22

Elektromobilita

C 27d
D 27d

NT

00-06
22-24

VT 06-22

Smíšené elektrické vytápění

C 35d
D 35d

NT

00-07
14-20
21-24

VT 07-14
20-21

Přímotopné vytápění
Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 20 hodin (C46 *)

C 45d
C 46d
D 45d

NT

00-09 
10-12 
13-16 
17-20 
21-24

VT 09-10  
12-13
16-17
20-21

Systém s tepelným čerpadlem

C 55d
C 56d
D 56d

NT

01-12
13-24

VT 00-01
12-13

Elektrické vytápění

D 57d

NT

00-09
10-12
13-16
17-20
21-24

VT 09-10
12-13
16-17
20-21

Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu

D 61d

NT

Pá 12 – Ne 22

VT Ne 22 – Pá 12

* Uvedená textace platí pro Cenové rozhodnutí ERÚ č.8/2016, kterým se stanovuje ceny elektřiny a souvisejících služeb.