Přejít k hlavnímu obsahu

Platnost nízkého tarifu (elektroměry)

Dělení odběrů dle cenového rozhodnutí ERÚ

Podrobné dělení odběrů dle cenového rozhodnutí ERÚ

Tarif

Léto

Zima

Pracovní

Nepracovní

Pracovní

Nepracovní

Standardní odběry z hladiny VN a VVN vyjma odběrů dle odstavce 3.40.*
Cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Standardní odběry
(Maximum se měří nepřetržitě 24 hodin)

jednotarif

 

—  

—  

Pro odběratele z hladiny VN s akumulačním nebo přímotopným vytápěním, nebo odběrem pro závlahy anebo odběrem pro chlazení, kde podíl instalovaného příkonu … dle (3.40.)*

Akumulační vytápění

NT

00-06
22-24

00-06
22-24

00-06
22-24

00-06
22-24

 

 

VT 

časy měření

maxima

06-22

06-22

06-22 06-22

Přímotopné vytápění a chlazení

 

NT

00-09
10-12
13-16
17-20
21-24

00-09
10-12
13-16
17-20
21-24

00-09
10-12
13-16
17-19
20-24

00-09
10-12
13-16
17-19
20-24

 

 

VT
časy měření
maxima

09-10
12-13
16-17
20-21

09-10
12-13
16-17
20-21

09-10
12-13
16-17
19-20
09-10
12-13
16-17
19-20

Závlahy

 

NT

00-06
10-24

00-24

00-06
10-24

00-24

 

 

VT
časy měření
maxima

06-10

06-10

* Uvedená textace platí pro Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2016, kterým se stanovuje ceny elektřiny a souvisejících služeb.

Dělení odběrů dle cenového rozhodnutí ERÚ

Distribuční sazby

  Tarif  

Celoročně (Po - Ne)

Akumulační vytápění a ohřev TUV

C 25d
C 26d
D 25d
D 26d

NT

VT

04-08
15-19

00-04
08-15
19-24

Elektromobilita

C 27d
D 27d

NT

VT

00-06
22-24

06-22

Smíšené elektrické vytápění

C 35d
D 35d

NT

 

VT

00-07
14-20
21-24

07-14 
20-21

Přímotopné vytápění
Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 20 hodin (C46 *)

C 45d
C 46d
D 45d

NT

 

 

VT

00-09 
10-12 
13-16 
17-20 
21-24

09-10  
12-13
16-17
20-21

Systém s tepelným čerpadlem

C 55d
C 56d
D 56d

NT

 

VT

01-12
13-24

00-01
12-13

Elektrické vytápění

D 57d

NT

 

 

VT

00-09
10-12
13-16
17-20
21-24

09-10
12-13
16-17
20-21

Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu

D 61d

NT

VT

Pá 12 – Ne 22

Ne 22 – Pá 12

* Uvedená textace platí pro Cenové rozhodnutí ERÚ č.8/2016, kterým se stanovuje ceny elektřiny a souvisejících služeb.