Přejít k hlavnímu obsahu

Pro média

4. březen

Dispečerské řízení distribuční soustavy společnosti E.ON

Na dispečincích pro řízení elektrických a plynových sítí distribuční soustavy E.ON jsou prováděny dva hlavní druhy pracovní činnosti. Je to příprava provozu distribuční soustavy a operativní dispečerské řízení. V tomto článku se budeme věnovat hlavně oblasti operativního dispečerského řízení.

4. březen

Decentrální výroba

Za decentrální výrobu považujeme všechny druhy výrobních zdrojů, které jsou provozovány paralelně s distribuční soustavou (DS). Mezi decentrální zdroje spadají jak zdroje obnovitelné, tak neobnovitelné.

4. březen

Přenosová a distribuční soustava - 6. část

V předešlých článcích jsme vás seznámili s jednotlivými oblastmi přenosové a distribuční soustavy elektřiny. Nyní se podíváme na oblast měření.

4. březen

Přenosová a distribuční soustava - 5. část

V další procházce po zařízeních vysokého (VN) a nízkého napětí (NN) vás seznámíme s transformací napětí z 22 na 0,4 kV a především s celou distribuční sítí NN.

26. únor

Přenosová a distribuční soustava - 4. část

V předchozích třech článcích jste měli možnost blíže se seznámit s vedením VVN, s transformovnami VVN/VN a s dispečinkem, systémy chránění, komunikace a HDO. V následujícím příspěvku se pokusíme o stručné přiblížení distribučních zařízení vysokého a nízkého napětí, tedy sítí VN a NN.

26. únor

Přenosová a distribuční soustava - 3. část

V předchozích dvou článcích jste měli možnost blíže se seznámit s vedením VVN a s transformovnami VVN/VN. Nyní je čas podívat se na dispečerský řídicí systém, chránění, komunikaci a systém HDO.

25. únor

Přenosová a distribuční soustava - 2. část

V návaznosti na předchozí článek, který se věnoval napěťové hladině VVN a především vedení, bychom vás nyní rádi seznámili s transformovnami VVN/VN a technologiemi, které se zde nacházejí a které slouží pro účely dispečerského řízení distribuční soustavy.

22. únor

Přenosová a distribuční soustava - 1. část

Přinášíme vám sérii příspěvků o principiální funkci přenosové a distribuční soustavy. V tomto článku se dozvíte něco o historii elektrifikace a dále se budeme věnovat jedné z nejdůležitějších částí elektrizační soustavy České republiky, tj. přenosové soustavě a zejména pak distribuční soustavě 110 kV.

22. únor

Distribuce zemního plynu - 2. část

V předchozím příspěvku jsme vás seznámili s distribucí zemního plynu od těžby až k dodávce do distribuční soustavy E.ON Distribuce. V tomto pokračování se budeme podrobněji věnovat tomu, jak doputuje zemní plyn touto soustavou až k vám, k jednotlivým odběratelům.

22. únor

Distribuce zemního plynu - 1. část

V první části našeho příspěvku věnovaném zemnímu plynu bychom vás chtěli seznámit s distribucí zemního plynu od těžby až k dodávce do distribuční soustavy E.ON Distribuce. V následujícím pokračování se budeme podrobněji věnovat tomu, jak doputuje zemní plyn touto soustavou až k vám, k jednotlivým odběratelům.