Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o odplombování

Dočasné odplombování elektroměru můžete provést po předchozím nahlášení provozovateli distribuční soustavy online formulářem (níže) nebo na naší zákaznické lince 800 773 322.

Můžete porušit jenom plomby jistící svorkovnici elektroměru (kryt ve spodní části elektroměru). V žádném případě ale nemůžete porušit tzv. cejchovní plombu, která brání otevření vnitřní části. Všechny zásahy do elektrického zařízení můžou dělat jenom lidé s příslušnou kvalifikací.

Chtěli bychom Vás upozornit, že dle nových připojovacích podmínek, které jsou platné od 1. 9. 2017, nesmí do hlavní domovní skříně zasahovat nikdo jiný než pověřený pracovník společnosti E.ON. 

Upozorňujeme, že v případě porušení tohoto upozornění nepřejímá společnost E.ON žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.

Pro odplombování si připravte tyto informace:

  • výrobní číslo elektroměru a místa spotřeby
  • důvod odplombování
  • termín provedení odplombování
  • předpokládaný termín dokončení prací
  • jméno elektrikáře, dodavatelské firmy, nebo osoby, která bude práci provádět

Odplombování elektroměru

Plomby

Odběrné místo by mělo být odplombované co nejkratší dobu.

Při odplombování věnujte pozornost výběru správné plomby. Vyhnete se tak případnému znehodnocení měřidla. 

Žádost o zásah do rozvaděče

 

Jak má vypadat úprava elektroměrového rozvaděče?