Přejít k hlavnímu obsahu

Izolace vedení na hladině nízkého napětí

Např. rekonstruujete, upravujete nemovitost nebo provádíte jiné práce v blízkosti vedení

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Izolace vedení chrání osoby před nebezpečím  úrazu elektrickým proudem. Je vhodná při práci v blízkosti vedení jako je údržba a drobné úprav nemovitostí, popřípadě jiné práce v blízkosti tohoto vedení.

Izolace vedení je po instalaci na 6 měsíců zdarma. Izolaci můžeme prodloužit i nad 6 měsíců. Náklady na kontrolu izolace a případné montáže v tomto případě již však hradí žadatel.

Kdy je izolace hrazená:
 • pokud požádáte dříve než za 12 měsíců od demontáže izolace o její opětovnou montáž
 • pokud požádáte o prodloužení termínu izolace nad 6 měsíců. Zde vznikají náklady na kontrolu izolačního obalení, případně na montáž. V těchto případech jsou tedy žadateli účtovány náklady na základě podepsané Smlouvy o dílo.

Z technologických důvodů není možné montovat izolační obalení při teplotách nižších než 5 stupňů Celsia.

Co budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o žadateli (vlastník nemovitosti nebo zástupce dodavatelské firmy, která provádí např. fasádu domu)
 • adresa místa, kde chcete vedení izolovat
 • odhadovaná délka izolace

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D15

Žádost o izolaci můžete podat:

 • e-mailem na info@eon.cz
 • poštou na
  E.ON Česká republika, s.r.o.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno
 • osobně v jednom z poradenských center

Žádost je třeba podat minimálně 25 kalendářních dní předem.

3. Co se bude dít po podání žádosti

Na základě vaší žádosti uděláme technické posouzení. Potom vás kontaktuje náš technik a domluvíte se společně na termínu izolace.

Máte další otázky? Volejte nebo pište
800 77 33 22

(pracovní dny 7 – 20 hod.)