Přejít k hlavnímu obsahu

Nové připojení elektřiny na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí

Trvalé připojení firmy, kancelářské budovy, stadionu apod.

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud chcete připojit větší objekt k hladině VN nebo VVN, například firmu, stadion, kancelářskou budovu apod.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o odběrném místě:
  • druh odběru (průmyslová výroba, zemědělství, kanceláře aj.)
  • charakter odběru (osvětlení, vytápění, ohřev, tepelné čerpadlo aj.)
  • požadovaná hodnota rezervovaného příkonu
 • přehledný situační plánek (katastrální mapu, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy, příjezdové cesty a zamýšleného vstupu

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte  PDF formulář D29

Žádost společně se situačním plánkem lze podat:

 • e-mailem na info@eon.cz
 • poštou na
  E.ON Česká republika, s.r.o.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno
 • osobně v jednom z poradenských center

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení a uhrazení podílu na oprávněných nákladech

do 60 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 60 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o termínu připojení, přípravě odběrného místa i podílu na oprávněných nákladech.

do 60 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 60 dnů zašlete podepsaný zpět.

Podíl na oprávněných nákladech

Na základě vyhlášky o připojení hradí žadatel o připojení tzv. podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Výše podílu se odvíjí od velikosti požadovaného příkonu, zákazník platí za velikost jističe (3x25A - 12,5 tis. Kč). Výši vašeho podílu se dozvíte ve smlouvě.

Zde si můžete spočítat váš podíl na oprávněných nákladech.

do 15 dnů

První část podílu je potřeba uhradit do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy a druhou do data uvedeného ve smlouvě. Částku můžete uhradit také dohromady. Platební údaje jsou uvedeny ve Smlouvě o připojení.
 

Příprava odběrného místa a výpis z revizní zprávy

Po podpisu smlouvy a dokončení přípravy odběrného místa je potřeba zajistit návštěvu revizního technika, který provede revizi připojovaného odběrného elektrického zařízení. 

Revizní zprávu budete potřebovat u dodavatele elektřiny pro uzavření smlouvy, na základě které bude možné zahájit dodávku elektrické energie.

Dbejte na dodržení Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav.

Uzavření smlouvy o dodávce

Pro namontování elektroměru a zahájení dodávky el. energie je nutné kromě Smlouvy o připojení uzavřít také smlouvu na dodávku energie. Vyberete si tedy vhodného dodavatele elektřiny a uzavřete s ním smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo jen smlouvu o dodávce elektřiny a s námi pak ještě smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy.

Seznam dodavatelů elektřiny naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu.
 

Nainstalujeme vám elektroměr

Po uzavření smlouvy o sdružených službách zažádá váš vybraný dodavatel elektřiny o instalaci elektroměru. Elektroměr nainstaluje náš pracovník do 5 pracovních dnů, pokud byly splněny podmínky stanovené ve Smlouvě o připojení.
 

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.

Máte další otázky? Volejte nebo pište
800 77 33 22

(pracovní dny 7–20 hod.)