Přejít k hlavnímu obsahu

Připojení mikrozdroje elektřiny na hladině nízkého napětí

Např. připojení malé fotovoltaické elektrárny

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Pro mikrozdroje můžete využít tzv. zjednodušený proces připojení. Základní podmínky zde jsou:

 • Splnění požadované hodnoty impedance v místě připojení dané vyhláškou o připojení č. 16/2016 Sb. (0,47 Ω pro zdroje do 16 A; 0,75 Ω pro zdroje do 10 A).

 • Technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení.

Mikrozdrojem se rozumí zdroj elektrické energie a všechna související zařízení pro výrobu elektřiny, určený pro paralelní provoz s distribuční soustavou nízkého napětí se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi včetně a celkovým maximálním instalovaným výkonem do 10 kW včetně.

Tuto žádost využijete, pokud chcete třeba do stávajícího odběrného místa připojit mikrozdroj zjednodušeným způsobem připojení.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • technickou zprávu – o parametrech mikrozdroje, kde musí být uvedeny tyto údaje:
  • popis zařízení – druh mikrozdroje
  • pro FVE typ počet a jednotkový výkon fotovoltaických panelů v kW
  • typ, počet a štítkové parametry generátoru (u FVE střídačů), činný výkon, zdánlivý výkon, účiník, počet fází, výrobce
  • možnost ostrovního provozu
  • typy, parametry a hodnoty nastavení ochran výrobny
  • zapojení do akumulace (baterie), pokud je instalována
 • výkresovou dokumentaci – o způsobu připojení mikrozdroje
 • jednopólové schéma zapojení mikrozdroje včetně zapojení do odběrného místa s vyznačením rozpadového bodu. Pokud nemáte své, využijte prosím náš formulář pro Zjednodušené jednopólové schéma.
 • zprávu o výchozí revizi odběrného místa, ve které budou uvedeny hodnoty impedanční smyčky
  • naměřené hodnoty impedance poruchové smyčky v místě připojení (hlavní domovní kabelové nebo pojistkové skříni)

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D35

Žádost společně se situačním plánkem lze podat:

 • e-mailem na info@eon.cz 
 • poštou na
  E.ON Česká republika, s.r.o.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno
 • osobně v jednom z poradenských center

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení a výměna elektroměru

do 20 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 20 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

do 30 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů zašlete podepsaný zpět.
Po odeslání návrhu vás kontaktuje náš technik, který vymění váš stávající elektroměr za novější.

Změna smlouvy o dodávce

Následně kontaktujte svého dodavatele elektřiny, abyste mohli změnit typ měření ve smlouvě o sdružených službách nebo smlouvě o dodávce elektřiny.

Máte další otázky? Volejte nebo pište
800 77 33 22

(pracovní dny 7–20 hod.)