Přejít k hlavnímu obsahu

Nové připojení výrobny nebo mikrozdroje do stávajícího odběrného místa (nízké napětí)

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud chcete třeba do stávajícího odběrného místa připojit výrobnu elektřiny nebo mikrozdroj s dodávkou vyrobené elektřiny do distribuční soustavy.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • přehledný situační plánek (katastrální mapu, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy objektu, příjezdové cesty a zamýšleného vstupu
 • údaje o zařízení žadatele:
  • umístění výrobny
  • druh výrobny (vodní, sluneční …)
  • popis výrobny (typ, počet aj.)
  • způsob provozu
  • požadovaný rezervovaný výkon

V některých případech vás ještě budeme kontaktovat kvůli dalším potřebným informacím:

 • územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je jasné, jestli je výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací dokumentací
 • harmonogram přípravy výstavby
 • jednopólové schéma pokud nemáte své, využijte prosím náš formulář pro Zjednodušené jednopólové schéma.

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D22

Žádost společně se situačním plánkem lze podat:

 • e-mailem na info@eon.cz
 • poštou na
  E.ON Česká republika, s.r.o.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno
 • osobně v jednom z poradenských center

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 30 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 30 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o termínu připojení, přípravě odběrného místa i podílu na oprávněných nákladech.

do 30 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů zašlete podepsaný zpět.

Příprava odběrného místa a postup dle pokynů smlouvy

Podle podmínek uvedených ve smlouvě připravte odběrné místo. Pro první paralelní připojení využijte tuto žádost. Dále pak postupujte podle pokynů, které jsou uvedené ve smlouvě.

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.

Obecné informace ohledně připojení elektrických zdrojů k distribuční soustavě E.ON Distribuce