Přejít k hlavnímu obsahu

Nové připojení k síti zemního plynu pro maloodběratele

Připojení domácnosti nebo malé firmy s odběrem do hodnoty 63 000 m3 ročně

1. Co budete k podání žádosti potřebovat

  • vaše údaje a kontakty
  • údaje o odběrném místě
  • přehledný situační plánek (katastrální mapu, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy, příjezdové cesty a zamýšleného vstupu. V případě podání online není plánek nutný.
 

2. Podání žádosti

V současné chvíli bohužel není možné použít online formulář. Využijte prosím našeho PDF formuláře.

Formulář zašlete na e-mail info@eon.cz nebo poštou

 

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 30 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 30 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o způsobu připojení, přípravě odběrného místa a realizaci přípojky.

do 12 měsíců

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 12 měsíců zašlete podepsaný zpět.

Příprava odběrného místa a revizní zprávy

Po podpisu smlouvy a dokončení přípravy odběrného místa si zajistěte návštěvu vámi vybraného revizního technika, který provede revizi připojovaného odběrného plynového zařízení (Revizní zpráva a tlaková zkouška).

Uzavření smlouvy o dodávce

Následně si vyberte vhodného dodavatele zemního plynu a uzavřete s ním smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu.

Seznam dodavatelů naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Nainstalujeme vám plynoměr

Po uzavření smlouvy o sdružených službách, zažádá váš vybraný dodavatel o instalaci plynoměru.

Plynoměr naistaluje náš pracovník do 5 pracovních dnů. Revizní zprávu a tlakovou zkoušku ukážete na místě našemu pracovníkovi při samotné instalaci měřidla.

Máte další otázky? Volejte nebo pište
800 77 33 22

(pracovní dny 7–20 hod.)