Přejít k hlavnímu obsahu

Připojení odběrného místa k distribuční soustavě

Zapnutí odběrného místa / Změna technických parametrů / Vypnutí odběrného místa

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete:

 • Varianta A - pokud potřebujete odběrné místo připojit k distribuční soustavě, musí být splněny veškeré podmínky dané smlouvou o připojení a odběrné místo je připraveno k připojení k distribuční soustavě, montáži elektroměru a uvedení zařízení do provozu,
 • Varianta B - ke změně technických parametrů odběrného místa (např. výměna měřících transformátorů či rekonstrukce zařízení v odběrném místě),
 • Varianta C - při požadavku na vypnutí stávajícího zařízení připojeného k distribuční soustavě, a to z důvodu prací na zařízení v beznapěťovém stavu (např. pravidelná revize / údržba trafostanice, rekonstrukce, montáž optočlenu či elektrotechnická kontrola).

Varianta A

Připojení odběrného místa k distribuční soustavě

Musí být splněny veškeré podmínky dané smlouvou o připojení a odběrné místo je připraveno k připojení k distribuční soustavě, montáži elektroměru a uvedení zařízení do provozu.

Aby mohl být váš požadavek v pořádku zpracován, je nutné mít uzavřenou smlouvu o sdružených službách s vybraným obchodníkem nebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy s námi.

Pro podání budete, v souvislosti s prováděnou prací, potřebovat:

 • údaje a kontakty žadatele
 • údaje o odběrném místě:
  • EAN
  • číslo smlouvy o připojení
  • název zařízení
  • adresa zařízení
 • platnou revizní zprávu o zařízení
 • doklad o úředním ověření měřících transformátorů
 • požadovaný termín zapnutí a uvedení do provozu

Žádost je třeba podat minimálně 25 kalendářních dní předem.

Podání žádosti a vzor vyplnění

Pro podání využijte:

PDF formulář D12

Vzor vyplnění:

Varianta A

Formulář společně s nezbytnými doklady lze podat:

 • e-mailem na info@eon.cz
 • poštou na
  E.ON Česká republika, s.r.o.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno
 • osobně v jednom z našich poradenských center
Co se bude po podání tohoto požadavku dít?

Na základě vašich doložených dokladů proběhne kontrola údajů a příloh, které musí souhlasit s hodnotami ze smlouvy o připojení (platnost smlouvy, úhrada podílu, dokončení investice ze strany provozovatele distribuční soustavy, doklad o úředním ověření měřících transformátorů proudu / napětí).

Požadavek poté zpracujeme a potvrdíme termín realizace.

V případě, že nedojde k včasnému podání žádosti o novou smlouvu vaším obchodníkem nebo uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy a smlouvy o dodávce elektrické energie pozbývá požadavek platnosti a je potřeba jej podat znovu (po splnění výše uvedených podmínek).

Varianta B

Změna technických parametrů odběrného místa

Např. výměna měřících transformátorů či rekonstrukce zařízení v odběrném místě.

Pro podání budete, v souvislosti s prováděnou prací, potřebovat:

 • údaje a kontakty žadatele
 • údaje o odběrném místě:
  • EAN
  • číslo smlouvy o připojení
  • název zařízení
  • adresa zařízení
 • doklad o úředním ověření měřících transformátorů
 • specifikaci prováděné práce na odběrném místě
 • důvod prováděné práce
 • dobu prováděné práce
 • kdo bude práci provádět a vedoucí práce
 • specifikace úseku vypnutí
 • požadovaný termín

Žádost je třeba podat minimálně 25 kalendářních dní předem.

Podání žádosti a vzor vyplnění

Pro podání využijte:

PDF formulář D12

Vzor vyplnění:

Varianta B

Formulář společně s nezbytnými doklady lze podat:

 • e-mailem na info@eon.cz
 • poštou na
  E.ON Česká republika, s.r.o.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno
 • osobně v jednom z našich poradenských center
Co se bude po podání tohoto požadavku dít?

Na základě vašich doložených dokladů proběhne kontrola údajů a příloh, které musí souhlasit s hodnotami ze smlouvy o připojení (platnost smlouvy, úhrada podílu, dokončení investice ze strany provozovatele distribuční soustavy, doklad o úředním ověření měřících transformátorů proudu / napětí).

Požadavek poté zpracujeme a potvrdíme termín realizace.

Varianta C

Vypnutí stávajícího zařízení

Vypnutí stávajícího zařízení připojeného k distribuční soustavě, a to z důvodu prací na zařízení v beznapěťovém stavu (např. pravidelná revize / údržba trafostanice, rekonstrukce, montáž optočlenu či elektrotechnická kontrola).

Aby mohl být váš požadavek v pořádku zpracován, je nutné mít uzavřenou smlouvu o sdružených službách s vybraným obchodníkem nebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy.

Pro podání budete, v souvislosti s prováděnou prací, potřebovat:

 • údaje a kontakty žadatele
 • údaje o odběrném místě:
  • EAN
  • číslo smlouvy o připojení
  • název zařízení
  • adresa zařízení
 • specifikaci prováděné práce na odběrném místě
 • důvod prováděné práce
 • dobu prováděné práce
 • kdo bude práci provádět a vedoucí práce
 • specifikace úseku vypnutí
 • požadovaný termín

Žádost je třeba podat minimálně 25 kalendářních dní předem.

Podání žádosti a vzor vyplnění

Pro podání využijte:

PDF formulář D12

Vzory vyplnění:

Varianta C

Formulář společně s nezbytnými doklady lze podat:

 • e-mailem na info@eon.cz
 • poštou na
  E.ON Česká republika, s.r.o.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno
 • osobně v jednom z našich poradenských center
Co se bude po podání tohoto požadavku dít?

Na základě vašich doložených dokladů proběhne kontrola údajů popřípadě příloh, které musí souhlasit se smluvenými hodnotami.

Požadavek poté zpracujeme a potvrdíme termín realizace.

2. Upozornění

Veškeré požadavky na vypnutí zařízení, které jsou realizovány ze strany provozovatele distribuční soustavy probíhají v pracovní dny od 7:00 do 13:00.

Nestandardní požadavky, tj. mimo uvedenou pracovní dobu lze plánovat / realizovat pouze na základě individuální vzájemné domluvy a za maximální možné součinnosti všech zainteresovaných stran, přičemž vždy musí být zachována nezbytná koordinace požadovaného / naplánovaného termínu vypnutí daného odběrného místa.

Máte další otázky? Volejte nebo pište
800 77 33 22

(pracovní dny 7–20 hod.)