Přejít k hlavnímu obsahu

Změna dodavatele plynu (domácnosti a maloodběratelé)

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, když chcete změnit dodavatele plynu.

Ve většině případů za vás Smlouvu o připojení zajistí na základě plné moci váš obchodník/dodavatel. Informujte se u svého dodavatele.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o odběrném místě včetně technické specifikace odběru (adresa, katastrální území, přípojka…)

2. Podání žádosti

Pro domácnosti použijte PDF formulář D8

Pro podnikatele použijte PDF formulář D9

Žádost společně se situačním plánkem lze podat:

 • e-mailem na info@eon.cz
 • poštou na
  E.ON Česká republika, s.r.o.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno
 • osobně v jednom z poradenských center

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 30 dnů

Na základě žádosti uděláme posouzení a nejpozději do 30 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu najdete přesné informace o vašem odběrném místě.

do 30 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů pošlete podepsaný zpět.

Uzavření smlouvy o dodávce

Nakonec si vyberte vyhovujícího dodavatele plynu a uzavřete s ním smlouvu o sdružených službách.

Máte další otázky? Volejte nebo pište
800 77 33 22

(pracovní dny 7 – 20 hod.)