Přejít k hlavnímu obsahu

Změna odběratele (přepis)

Napří. v případě stěhování, nákupu nemovitosti aj.

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost podáte, pokud se například stěhujete a budete chtít na sebe přepsat i smlouvu na dodávku elektřiny.

Ve většině případů za vás Smlouvu o připojení zajistí, na základě plné moci, váš obchodník/dodavatel. Informujte se u svého dodavatele elektřiny.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • údaje o odběrném místě včetně technické specifikace odběru (velikost jističe, sazba)

2. Podání žádosti

Nejrychlejší forma podání a vyřízení žádosti je přes Vašeho dodavatele.

Žádost o přepis na hladině nízkého napětí podáte prostřednictvím následujících formulářů:

Pro trvalé připojení použijte            PDF formulář D3

Pro krátkodobé připojení použijte  PDF formulář D32

Pro přepis na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí využijte tyto formuláře:

Pro trvalé připojení použijte           PDF formulář D29

Pro krátkodobé připojení použijte PDF formulář D31

Žádost můžete podat:

 • e-mailem na info@eon.cz
 • poštou na
  E.ON Česká republika, s.r.o.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno
 • osobně v jednom z poradenských center

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 30 dnů

Vaši žádost zaevidujeme a u přepisu na hladině nízkého napětí vám nejpozději do 30 dnů pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

do 60 dnů

U přepisu na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí vám návrh zašleme do 60 dnů.

Předpokladem uzavření Smlouvy o připojení je ukončení smlouvy o připojení s předchozím zákazníkem na daném odběrném místě.

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů (u NN) nebo do 60 dnů (u VN nebo VVN) zašlete podepsaný zpět.

 

Uzavření smlouvy o dodávce

Následně si zajistěte uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny u vámi vybraného dodavatele elektrické energie (nebo smlouvu o distribuci s námi a smlouvu o dodávce elektřiny s vaším dodavatelem).

Máte další otázky? Volejte nebo pište
800 77 33 22

(pracovní dny 7 – 20 hod.)