Přejít k hlavnímu obsahu

Změna rezervovaného příkonu – vysoké a velmi vysoké napětí

Např. jste rozšířili výrobní linku, pořídili nové stroje

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Podáním této žádosti můžete řešit snížení nebo navýšení rezervovaného příkonu na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí.

Pro podání budete potřebovat:

  • vaše údaje a kontakty
  • požadovaný příkon
  • plánované spotřebiče a jejich příkon
  • druh odběru (průmyslová výroba, kancelář…)

2. Podání žádosti

Výhody podání online:

  • Rychlejší zpracování žádosti
  • Při vyplňování vás upozorníme na případné chyby

Vyplňte PDF formulář D29 pro trvalé připojení nebo PDF formulář D31 pro krátkodobé připojení.

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení a uhrazení podílu na oprávněných nákladech

do 60 dnů

Na základě žádosti o zvýšení rezervovaného příkonu uděláme technické posouzení a nejpozději do 60 dnů vám zašleme návrh Smlouvy o připojení.  

do 15 dnů

V případě snížení rezervovaného příkonu vám návrh Smlouvy o připojení pošleme nejpozději do 15 dnů.

do 60 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 60 dnů zašlete podepsaný zpět.

Podíl na oprávněných nákladech

Na základě vyhlášky o připojení hradíte jako žadatel o připojení tzv. podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Výše podílu se odvíjí od hodnoty vámi požadovaného příkonu. Skutečnou výši vašeho podílu naleznete ve smlouvě.

Zde si můžete spočítat váš podíl na oprávněných nákladech.

Příprava odběrného místa

Podle pokynů uvedených ve smlouvě připravte odběrné místo.

Změna smlouvy o dodávce

Po splnění všech podmínek ze smlouvy o připojení kontaktujte svého dodavatele elektřiny. S ním změňte smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

Zaplombujeme (nebo vyměníme) vám elektroměr

Po změně smlouvy o sdružených službách vám náš pracovník v nejbližším možném termínu zaplombuje, případně vymění, elektroměr.

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.

Máte další otázky? Volejte nebo pište
800 77 33 22

(pracovní dny 7–20 hod.)