Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace


Přehled sazeb

Podnikatelé

Kompletní přehled cen a sazeb distribuce elektřiny naleznete zde.

Informace ke zrušení distribučních sazeb C61d a D55d od 1.1.2017 nalezenete zde.

Přehled sazeb

Jednotarifní

Popis Vhodné pro Podmínky pro přiznání sazby Délka nízkého tarifu Instalované spotřebiče nutné pro přiznání sazby
C01d Běžné spotřebiče. Pro místa kde nejsou instalované spotřebiče pro ohřev vody a vytápění, pro které nelze přiznat žádnou jinou sazbu;
C 01d - nízká spotřeba; C 02d - střední, klasická spotřeba; C 03d - velmi vysoká spotřeba
Od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa kde není a nebude připojena výrobna elektřiny a pouze pro odběrná a předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně.                            X                   X
C02d                                              X
C03d
C60d Neměřené odběry:kde není možné technicko-ekonomicky měřit elektroměrem např. poplachové sirény, policejní hlásiče,atd. nebo kde není možné měřit elektroměrem a celk. příkon nepřesáhne 1000W. Nahrazuje sazbu C 61d. Je možné přiznat pro odběrná místa, kde není možné technicko-ekonomicky měřit elektroměrem. Účtuje se jenom měsíční plat/OM. Nebo instalovaný příkon nesmí přesáhnout 1000W. Účtuje se měsíční plat za každých i započatých 10W inst.příkonu.        X                    X
C61d Neměřené odběry s konstantním odběrem např. pro účely poskytování internetu po distribučních sítích. 
K 1. 1. 2017 sazba C 61d zanikla a byla převedena na sazbu
C 60d.
Je možné přiznat pro odběrná místa, kde není možné technicko-ekonomicky měřit elektroměrem. Instalovaný příkon nesmí přesáhnout 1000W. Účtuje se měsíční plat za každých i započatých 10W inst.příkonu.        X Poskytování internetu po distribučních sítích
C62d Veřejné osvětlení Sazba je určena pro osvětlování veřejných prostranství.        X Veřejné osvětlení

Dvoutarifní

         
C25d Odběrné místo s akumulačními spotřebiči, např. ohřev vody - bojler, případně akumulační vytápění Nainstalováný elektrický akumulační spotřebič. C 25d - Akumulační vytápění nebo akumulační ohřev vody (bojler); C 26d - akumulační vytápění. Na odběrném místě musí být zajištěno blokování akumulačních spotřebičů. 8 hodin Akumulační vytápění - teplovodní akumulační  vytápění s elektrokotlem, akumulační kamna; akumulační ohřev vody - bojler
C26d
C27d Sazba pro elektromobil Doklad o vlastnickém právu = kopii velkého technického průkazu, nebo užívací právo – kopii velkého technického průkazu + doklad o právu užívat elektromobil (např. kopii leasingové smlouvy/nájemní smlouvy/smlouvy o výpůjčce apod.). Zákazník musí mít 2 elektroměry (zařízení musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřidlem). 8 hod. (v rozmezí 18 - 8 hod.) Elektromobil
C35d Odběrné místo s hybridním (smíšeným) vytápěním / ohřev vody (kombinace akumulačního a přímotopného vytápění). Možnost přiznání pouze do 31. března 2017. Nainstalováno hybridní (smíšené) vytápění objektu. Souč. instalovaný příkon hybridních el. spotřebičů, včetně instalovaného příkonu aku.spotřebiče pro ohřev užitkové vody, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hl. jističe před elektroměrem v odběrném místě. Na odběrném místě musí být zajištěno blokování akumulačních spotřebičů. 16 hodin Elektrické, akumulační, kombinované vytápění (smíšená hybridní kamna)
C45d Elektrické vytápění - přímotopný konvektor, podlahové topení, elektrokotel, sálavé panely, infratopení. Možnost přiznání pouze do 31. března 2017. Nainstalováné elektrické přímotopné spotřebiče. Souč. instal. příkon přímotopných el. spotřebičů, včetně instal. příkonu aku.spotřebiče pro ohřev užitkové vody, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hl. jističe před elektroměrem v odběrném místě. Na odběrném místě musí být zajištěno blokování přímotopných spotřebičů. 20 hodin Elektrické vytápění - přímotopný konvektor, podlahové topení, elektrokotel, sálavé panely, infratopení
 C 46d V odběrném místě musí být řádně naistalovány hybridní nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění. Možnost přiznání
od 1. dubna 2017.
Hybridní a přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulačního spotřebiče pro ohřev užikové vody musí být napájeny samostatným přívodem a měřeny samostatným měřícím zařízením. V případě, že je na odběrném místě naistalován akumulační spotřebič pro ohřev vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d. Blokování pro přímotopné nebo hybridní spotřebiče.Na odběrném místě musí být zajištěno blokování topných i akumulačních elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 20 hodin Elektrické vytápění - přímotopný konvektor, podlahové topení, elektrokotel, sálavé panely, infratopení; Elektrické, akumulační, kombinované vytápění (smíšená hybridní kamna).
C55d/C56d Odběrné místo s vytápěním pomocí tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo - zařízení, které odnímá teplo z vnějšího prostředí z vody nebo půdy nebo vzduchu,
a předává teplo k dalšímu využití.
Nainstalován systém vytápění s tepelným čerpadlem. Samostatné měřění (nový odběr). Zákazník musí mít 2 elektroměry. Sazba C55d se používala pro tepelná čerpadla uvedená do provozu do 31.3.2005. Sazba C56d je sazba, která se přiznává u tepelných čerpadel uvedených do provozu od 1.4.2005. Na odběrném místě musí být zajištěno blokování topných spotřebičů 22 hodin Tepelné čerpadlo  (některé druhy klimatizace fungují jako tep. čerpadlo)