Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace


Nové připojení pro domácnosti a podnikatele

(připojení na hladině nízkého napětí)

Potřebujete-li se na území jižních Čech nebo jižní Moravy připojit, je třeba nejprve podat žádost u společnosti E.ON Distribuce, a.s.
 

Podat žádost o připojení online


Nejrychlejší a nejpohodlnější forma podání žádosti o připojení.

Online formulář nelze využít pro připojení odběrného místa, kde je připojena výrobna nebo pro připojení více odběrných míst. V tomto případě použijte, prosím, PDF formulář.

 

Seznámení s celým postupem připojení.

Zhlédněte naše ilustrační video a postupujte dle kroků uvedených níže.

Připojení krok za krokem

1. krok: Podejte žádost o připojení


Prvním krokem pro úspěšné splnění Vašeho požadavku je podání žádosti o připojení. Po doručení Vaši žádost zaevidujeme a proběhne její technické posouzení.

K podání elektronické nebo písemné žádosti budete potřebovat:

- údaje o odběrném místě včetně technické specifikace budoucího odběru, zejména:

 • velikost jističe (1x25A, 3x20A aj,) Nápověda pro výběr jističe

  1x16 A   

  Garáže, zahrady, sklepy – tam kde je pouze osvětlení, bez elektrických zásuvek a jiných spotřebičů.

  1x20 A
  1x25 A

  Garáže, zahrady, sklepy, chaty a byty, kde jsou kromě osvětlení využívány i drobné spotřebiče nebo jsou zde plánovány elektrické zásuvky.

  3x20 A

  Byt nebo rodinný dům s běžnými spotřebiči (bojler, myčka, pračka, varná konvice, trouba, elektrická varná deska) bez elektrického vytápění.

  3x25 A

  Byt nebo rodinný dům s běžnými spotřebiči (bojler, myčka, pračka, varná konvice, trouba, elektrická varná deska), s elektrickým vytápěním.

  3x32 A             

  Rodinný dům s velkou spotřebou, kde je kromě běžných spotřebičů použito tepelné čerpadlo, elektrický ohřev vody nebo elektrické vytápění.

   

 • počet fází (jednofázové, třífázové)
 • druh odběru (rodinný dům, byt, zahrada aj.)
 • plánované spotřebiče a jejich příkon.

- přehledný situační plánek (katastrální mapu, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy objektu, příjezdové komunikace a zamýšleného vstupu do objektu. V případě podání online žádosti plánek není nutný.

- Vaše kontaktní údaje vč. e-mailové adresy.

Na základě vyhlášky o připojení č. 16/2016 Sb. bude ve Vaší smlouvě o připojení vyčíslen podíl žadatele na oprávněných nákladech. Tento podíl si můžete jednoduše zjistit předem:

Zjistit podíl žadatele online

 

Žádost o připojení můžete podat dvěma způsoby:

1. ONLINE FORMULÁŘ

Online vyplněná žádost jde přímo k technikovi, čímž se proces vyřízení žádosti výrazně urychlí.
Tento postup DOPORUČUJEME.

Podat žádost o připojení online

 


Po úspěšném zadání všech požadovaných údajů Vám bude automaticky zaslán e-mail s přehledem zadaných údajů a s odkazem na internetovou aplikaci Stav žádosti, kde se můžete kdykoliv podívat, v jakém stavu se Vaše žádost nachází.

2. PÍSEMNÝ PDF FORMULÁŘ

Formuláře pro podání žádosti o připojení najdete ve formátu PDF na našich webových stránkách (domácnosti, podnikatelé) nebo si je také můžete vyzvednout v našich poradenských centrech.

Vzor pro vyplnění formuláře - ke stažení zde

Řádně vyplněnou žádost vč. příloh můžete zaslat:

 • e-mailem na adresu info@eon.cz
  Vaši žádost včetně povinného situačního plánku naskenujte a vložte do e-mailu jako přílohu.
   
 • poštou na adresu:           E.ON Česká republika, s.r.o.
                                             Středisko služeb zákazníkům
                                             Poštovní přihrádka 54
                                             656 54  Brno
   
 • nebo podat osobně v našem poradenském centru v Brně a v Českých Budějovicích.
Poradenské centrum Brno
Jakubského náměstí 7
602 00 Brno
Poradenské centrum České Budějovice
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice

Pokud si nevíte s vyplněním žádosti rady, kontaktujte naše pracovníky telefonicky na E.ON zákaznické lince  800 77 33 22 (pracovní dny 7 - 20 hod.) nebo e -mailem na info@eon.cz.

Pokud navíc potřebujete vyjádření k existenci sítí nebo souhlas s činností v ochranném pásmu pro stavební úřad, případně k projektům, je možné tento požadavek řešit přes naše webové stránky nebo kontaktujte E.ON zákaznickou linku 800 77 33 22.

Pro namontování elektroměru a zahájení dodávky el. energie je nutné kromě Smlouvy o připojení uzavřít také smlouvu na dodávku energie s Vámi vybraným dodavatelem energie (obchodníkem) dle kroku 4 níže.

2. krok: Do 30 dnů obdržíte návrh Smlouvy o připojení

Na základě Vaší žádosti proběhne technické posouzení a bude Vám vystaven návrh Smlouvy o připojení, který nejpozději do 30 dnů zašleme poštou na adresu uvednou v žádosti.

V návrhu Smlouvy o připojení naleznete přesné informace o termínu připojení, přípravě Vašeho odběrného místa a podílu na oprávněných nákladech. 

Stav Vaší žádosti si můžete kdykoli zkontrolovat v aplikaci Sledování stavu žádosti.

Zjistit stav žádosti online

 

 

3. krok: Podepište Smlouvu o připojení

 

Návrh Smlouvy o připojení obdržíte ve dvou stejnopisech. Podpisem a zasláním jednoho vyhotovení zpět do 30 dnů uzavřete Smlouvu o připojení. Druhý výtisk Smlouvy o připojení si pečlivě uschovejte.

Pokud návrh smlouvy nepodepíšete a nezašlete jeden výtisk zpět ve stanovené lhůtě, stává se neplatným a Vy budete muset podat novou žádost. Tato lhůta je pevně stanovena vyhláškou o připojení.

Termín připojení zařízení k distribuční soustavě závisí na způsobu připojení a jeho složitosti.

Podíl na oprávněných nákladech je stanoven na základě vyhlášky o připojení. V případě třífázového připojení činí tento podíl 500 Kč za jeden Ampér, v případě jednofázového připojení 200 Kč za jeden Ampér a jeho výši nejsme schopni jakkoli ovlivnit.

Skutečnou výši Vašeho podílu naleznete ve smlouvě. První část podílu je pak potřeba uhradit do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy a druhou část do data uvedeného ve smlouvě. Podíl můžete uhradit složenkou nebo bankovním převodem na účet Provozovatele distribuční soustavy, který je uveden na první straně smlouvy spolu příslušným variabilním symbolem. Následně je potřeba připravit Vaše odběrné místo způsobem, který je uveden ve Smlouvě o připojení. V případě potřeby dalších informací Vás bude kontaktovat náš projektant.

Zjistit podíl žadatele online


Jednoduché zjištění Vašeho podílu na připojení


Po podpisu smlouvy a dokončení přípravy odběrného místa je potřeba zajistit návštěvu revizního technika, který provede revizi Vašeho připojovaného odběrného elektrického zařízení. Revizní zprávu budete potřebovat u Vámi vybraného dodavatele elektřiny pro uzavření smlouvy, na základě které bude možné zahájit dodávku elektrické energie.

Při výběru hlavního jističe dbejte na dodržení Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřících souprav. Bližší informace zde.

4. krok: Uzavřete smlouvu o dodávce elektřiny

Po uzavření smlouvy o připojení si vyberte vhodného dodavatele elektřiny (obchodníka) a uzavřete s ním smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny (nebo smlouvu o distribuci s distributorem a smlouvu o dodávce elektřiny s Vámi vybraným dodavatelem). 

Seznam držitelů licencí pro obchod s elektřinou naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu zde.

5. krok: Nainstalujeme Vám elektroměr

Po uzavření smlouvy o sdružených službách s Vámi vybraným dodavatelem (nebo smlouvy o distribuci s distributorem a smlouvy o dodávce elektřiny s Vámi vybraným dodavatelem) zažádá Váš dodavatel o instalaci elektroměru.

Elektroměr naistaluje náš pracovník do 5 pracovních dnů.

Postup připojení nového odběrného místa – ke stažení zde

                                                        

Nenašli jste odpověď?

 • Zavolejte nám na 800 773 322 v pracovní dny 7-20 hod.
 • Napište na info@eon.cz