Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace


Změna rezervovaného příkonu (změna hodnoty jističe)

(na hladině nízkého napětí)

Potřebujete-li na území jižních Čech nebo jižní Moravy provést změnu rezervovaného příkonu, je třeba nejprve podat žádost u společnosti E.ON Distribuce, a.s.  

Podáním této žádosti můžete řešit:

 • zvýšení nebo snížení hodnoty hlavního jističe (např.: z 3x20 A na 3x25 A, z 3x32 A na 3x16 A apod.),

 • změnu z jednofázového připojení na třífázové  (např.: z 1x16 A na 3x20 A, z 3x25 A na 1x20 A apod.).
   

Nejrychleji a nejpohodlněji vyřídíte svou žádost online pomocí následujícího formuláře:

ZMĚNA rezervovaného příkonu online

Poznámka: online formulář nelze využít pro změnu na krátkodobém odběru a změnu odběrného místa, kde je připojena výrobna. Dále také nelze použít pro odběrná místa, kde není sjednaná smlouva o dodávce elektřiny a namontovaný elektroměr. V těchto případech použijte PDF formulář.

Před vyplněním žádosti Vám doporučujeme seznámit se s celým postupem připojení

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM

1. krok: Podejte si žádost

Prvním krokem pro úspěšné splnění Vašeho požadavku je podání žádosti. Po doručení Vaši žádost zaevidujeme a proběhne její technické posouzení.
 

K podání elektronické nebo písemné žádosti budete potřebovat:

 • údaje o odběrném místě včetně technické specifikace budoucího odběru, zejména:
  • velikost jističe (1x25A, 3x20A aj,) Nápověda pro výběr jističe

   1x16 A   

   Garáže, zahrady, sklepy – tam kde je pouze osvětlení, bez elektrických zásuvek a jiných spotřebičů.

   1x20 A
   1x25 A

   Garáže, zahrady, sklepy, chaty a byty, kde jsou kromě osvětlení využívány i drobné spotřebiče nebo jsou zde plánovány elektrické zásuvky.

   3x20 A

   Byt nebo rodinný dům s běžnými spotřebiči (bojler, myčka, pračka, varná konvice, trouba, elektrická varná deska) bez elektrického vytápění.

   3x25 A

   Byt nebo rodinný dům s běžnými spotřebiči (bojler, myčka, pračka, varná konvice, trouba, elektrická varná deska), s elektrickým vytápěním.

   3x32 A             

   Rodinný dům s velkou spotřebou, kde je kromě běžných spotřebičů použito tepelné čerpadlo, elektrický ohřev vody nebo elektrické vytápění.

    

  • počet fází (jednofázové, třífázové)
  • druh odběru (rodinný dům, byt, zahrada aj.)
  • plánované spotřebiče a jejich příkon.
    
 • Vaše kontaktní údaje vč. e-mailové adresy

Poznámka: nepovinnou přílohou žádosti je katastrální mapa území s umístěním odběrného místa ve formátu PDF.

Žádost o připojení lze podat dvěma způsoby:

1. ONLINE FORMULÁŘ

Online vyplněná žádost jde přímo k technikovi, čímž se proces vyřízení žádosti výrazně urychlí.  
Tento postup DOPORUČUJEME.

ZMĚNA rezervovaného příkonu online

Po úspěšném zadání všech požadovaných údajů Vám bude automaticky zaslán e-mail s přehledem zadaných údajů a s odkazem na internetovou aplikaci Stav žádosti, kde se můžete kdykoliv podívat, v jakém stavu se Vaše žádost nachází.

2. PÍSEMNÝ PDF FORMULÁŘ

Formuláře pro podání žádosti o trvalé (domácnosti, podnikatelé) či krátkodobé (domácnosti, podnikatelé) připojení najdete ve formátu PDF na našich webových stránkách nebo si je můžete vyzvednout v našich poradenských centrech.

Řádně vyplněnou žádost vč. příloh můžete zaslat:

 • e-mailem na adresu info@eon.cz
  Vaši žádost naskenujte a vložte do e-mailu jako přílohu.
   
 • poštou na adresu:                 E.ON Česká republika, s.r.o.
                                                 Středisko služeb zákazníkům
                                                 Poštovní přihrádka 54
                                                 656 54  Brno
   
 • osobně v našem poradenském centru v Brně a v Českých Budějovicích.
Poradenské centrum Brno
Jakubského náměstí 7
602 00 Brno
Poradenské centrum České Budějovice
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice

Pokud si nevíte s vyplněním žádosti rady, kontaktujte naše pracovníky telefonicky na E.ON zákaznické lince  800 77 33 22 ( pracovní dny 7 - 20 hod.) nebo e -mailem na info@eon.cz.

2. krok: Obdržíte návrh Smlouvy o připojení

Na základě Vaší žádosti proběhne technické posouzení a bude Vám vystaven návrh Smlouvy o připojení. V případě zvýšení rezervovaného příkonu návrh zašleme poštou nejpozději do 30 dnů na adresu uvedenou v žádosti. V případě snížení rezervovaného příkonu návrh Smlouvy o připojení obdržíte do 15 dnů.

V návrhu Smlouvy o připojení naleznete přesné informace o přípravě Vašeho odběrného místa a případném podílu na oprávněných nákladech.

Stav Vaší žádosti si můžete kdykoli zkontrolovat v aplikaci Sledování stavu žádosti.

Zjistit stav žádosti online

 

3. krok: Podepište Smlouvu o připojení

Návrh smlouvy o připojení obdržíte ve dvou stejnopisech. Podpisem a zasláním jednoho vyhotovení zpět do 30 dnů uzavřete Smlouvu o připojení. Druhý výtisk Smlouvy o připojení si pečlivě uschovejte.

Pokud návrh smlouvy nepodepíšete a nezašlete jeden výtisk zpět ve stanovené lhůtě, stává se neplatným a Vy budete muset podat novou žádost. Tato lhůta je pevně stanovena vyhláškou o připojení.

Termín připojení zařízení k distribuční soustavě resp. zajištění rezervovaného příkonu je stanoven do jednoho měsíce od data uzavření smlouvy.

Případný podíl na oprávněných nákladech je stanoven na základě vyhlášky o připojení. V případě třífázového připojení činí tento podíl 500 Kč za jeden Ampér, v případě jednofázového připojení 200 Kč za jeden Ampér a jeho výši nejsme schopni jakkoli ovlivnit.

Skutečnou výši Vašeho podílu naleznete ve smlouvě. První část podílu je pak potřeba uhradit do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy a druhou část do data uvedeného ve smlouvě. Podíl můžete uhradit složenkou nebo bankovním převodem na účet Provozovatele distribuční soustavy, který je uveden na první straně smlouvy spolu příslušným variabilním symbolem. Následně je potřeba připravit Vaše odběrné místo způsobem, který je uveden ve Smlouvě o připojení.

Výpočet podílu žadatele

Jednoduché zjištění Vašeho podílu na připojení

Po podpisu smlouvy a dokončení přípravy odběrného místa je potřeba zajistit návštěvu revizního technika, který provede revizi Vašeho připojovaného odběrného elektrického zařízení. Revizní zprávu budete potřebovat u Vámi vybraného dodavatele elektřiny pro uzavření smlouvy, na základě které bude možné zahájit dodávku elektrické energie. V případě potřeby dalších informací Vás bude kontaktovat náš projektant.

Při výběru hlavního jističe dbejte na dodržení Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřících souprav. Bližší informace zde.

4. krok: Zajistěte změnu smlouvy o dodávce elektřiny

Po uzavření smlouvy o připojení je potřeba zajistit změnu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s Vaším dodavatelem elektrické energie (nebo smlouvu o distribuci s distributorem a smlouvu o dodávce elektřiny s Vaším dodavatelem). 

5. krok: Zaplombujeme, event. vyměníme Váš elektroměr

Po provedení změny smlouvy o sdružených službách s Vaším dodavatelem (nebo smlouvy o distribuci s distributorem a smlouvy o dodávce elektřiny) Vám bude zaplombován, případně vyměněn elektroměr.

Zaplombování či výměnu elektroměru provede náš pracovník v nejbližším možném termínu.

Postup pro provedení změny na odběrném místě – ke stažení zde

Nenašli jste odpověď?

 • Zavolejte nám na 800 773 322 v pracovní dny 7-20 hod.
 • Napište na info@eon.cz