Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace


Užitečné informace

Přístup k fyzické infrastruktuře

Ve smyslu zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), je společnost E.ON Distribuce, a.s., povinna umožnit přístup k fyzické infrastruktuře pro účely zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací oprávněné osobě na základě její žádosti a na její náklady, a to za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek včetně ceny.

Kdo je oprávněný žádat?

Ve smyslu zákona je o přístup k části fyzické infrastruktury společnosti E.ON Distribuce, a.s., oprávněná požádat, za účelem umístění vedení nebo telekomunikačního zařízení vysokorychlostních sítí pouze oprávněná osoba, kterou je provozovatel veřejné komunikační sítě nebo povinný orgán (dále jen „žadatel“). Žádost předkládá žadatel na základě úplného a správně vyplněného formuláře (viz detailní pokyny níže). Vyplněnou a podepsanou žádost zasílejte spolu s povinnými přílohami a doklady e-mailem na info@eon.cz, datovou schránkou E.ON Distribuce, a. s. nebo korespondenčně na zasílací adresu E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice.

Zásady pro poskytování informací o fyzické infrastruktuře E.ON Distribuce, a.s.

V souladu s právními předpisy a technickými normami a při dodržení pravidel nediskriminace, transparentnosti, objektivnosti a přiměřenosti stanovila společnost E.ON Distribuce, a. s., tyto podmínky přístupu k fyzické infrastruktuře:

K žádosti o poskytování údajů o fyzické infrastruktuře podle § 6 zákona žadatel k žádosti doloží:

 • výpis z obchodního rejstříku, či živnostenského rejstříku, ne starší než 3 měsíce;
 • potvrzení z elektronické databáze fyzických a právnických osob vedené Českým telekomunikačním úřadem (dále jen ČTÚ) podle § 14 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, které splnily oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích prokazující, že žadatel je provozovatelem veřejné komunikační sítě dle § 2 písm. j) zákona o elektronických komunikacích, ne starší než 3 měsíce; nebo doklad prokazující, že žadatel je povinným orgánem dle § 2 písm. h) zákona, např. statut, výpis z obchodního rejstříku, odkaz na zřizovací zákon apod.;
 • kopii vyrozumění od ČTÚ dle § 6 odst. 5 zákona o tom, že ČTÚ nemá požadovaný soubor informací, o které oprávněný žadatel žádá povinnou osobu, a povinný orgán mu je neposkytl na základě žádosti;
 • popis záměru, který odůvodňuje oprávněnost požadavku údajů a který zdůvodňuje rozsah ve vztahu k plánovanému projektu zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací;
 • případně jiné doplňující dokumenty dle specifičnosti žádosti.

K žádosti o průzkum fyzické infrastruktury na místě podle § 8 zákona žadatel k žádosti doloží:

 • výpis z obchodního rejstříku, či živnostenského rejstříku, ne starší než 3 měsíce;
 • potvrzení z elektronické databáze fyzických a právnických osob vedené ČTÚ podle § 14 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, které splnily oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích prokazující, že žadatel je provozovatelem veřejné komunikační sítě dle § 2 písm. j) zákona o elektronických komunikacích, ne starší než 3 měsíce; nebo doklad prokazující, že žadatel je povinným orgánem dle § 2 písm. h) zákona, např. statut, výpis z obchodního rejstříku, odkaz na zřizovací zákon apod.;
 • vyplněný vzor smlouvy (pozn. vzor bude zveřejněn později);
 • popis záměru, který odůvodňuje oprávněnost požadavku údajů a který zdůvodňuje rozsah ve vztahu k plánovanému projektu zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací;
 • případně jiné doplňující dokumenty dle specifičnosti žádosti.

K žádosti o přístup k fyzické infrastruktuře podle § 4 zákona žadatel k žádosti doloží:

 • výpis z obchodního rejstříku, či živnostenského rejstříku, ne starší než 3 měsíce;
 • potvrzení z elektronické databáze fyzických a právnických osob vedené ČTÚ podle § 14 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, které splnily oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích prokazující, že žadatel je provozovatelem veřejné komunikační sítě dle § 2 písm. j) zákona o elektronických komunikacích, ne starší než 3 měsíce; nebo doklad prokazující, že žadatel je povinným orgánem dle § 2 písm. h) zákona, např. statut, výpis z obchodního rejstříku, odkaz na zřizovací zákon apod.;
 • povinné náležitosti žádosti dle § 4 odst. 2 zákona;
 • vymezení fyzické infrastruktury, ke které žádá přístup;
 • vyplněný vzor smlouvy (pozn. vzor bude zveřejněn později);
 • specifikaci prvků vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, které chce trvale umístit na fyzickou infrastrukturu;
 • popis záměru, který odůvodňuje oprávněnost požadavku údajů a který zdůvodňuje rozsah ve vztahu k plánovanému projektu zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací;
 • případně jiné doplňující dokumenty, dle specifičnosti žádosti.

Vzor smlouvy o přístup k fyzické infrastruktuře

Ceník