Přejít k hlavnímu obsahu

Zařazení výrobny do kategorie

Pro zařazení výrobny do kategorie můžete využít formulář níže, který vás ve
1 až 2 jednoduchých krocích zařazením provede.

Je vaše výrobna Výrobnou poskytující podpůrnou službu pro přenosovou soustavu?
(dle odst. (1) § 53 Vyhl. č. 408/2015 Sb.)

Výrobce poskytující podpůrnou službu pro přenosovou soustavu musí mít uzavřený kontrakt s provozovatelem přenosové soustavy ČEPS, a.s.
Seznam těchto výrobců nalezete na https://www.ceps.cz/cs/poskytovatele-pps
Z připojených výroben na distribučním území E.ON Distribuce, a.s. poskytuje podpůrnou službu pouze zlomek výroben.